Saturday, May 23, 2015

Jilza Olesya

Drawing Name : Jilza Olesya
Material : Pencil Only
Paper Size : A3

Kumang Kenarau vol 3 - Santi Ngaleh

Drawing Name : Kumang Kenarau vol 3 - Santi Ngaleh
Material : Pencil Only
Paper Size : A3

Keling Kenarau vol 3 - Pat Kylon

Drawing Name : Keling Kenarau vol 3 - Pat Kylon
Material : Pencil Only
Paper Size : A3

Jesus For PaulDrawing Name : Jesus For Paul
Material : Pencil Only
Paper Size : A4

Enggang (BTF_45)Drawing Name : Enggang (BTF_45)
Material : Caligraphy pen & Charcoal Pencil 
Paper Size : A4

Undang / Undai (BTF_42)Drawing Name : Undang / Undai (BTF_42)
Material : Caligraphy pen & Charcoal Pencil 
Paper Size : A3

Hyper Kerawit

Drawing Name : Hyper Kerawit 
Material : Caligraphy pen & Charcoal Pencil 
Paper Size : A4